Despre campania
Milka Collage

Oricine poate deveni un artist des`vâr[it! |nscrie-te \n competi]ie [i las`-te inspirat de ingredientele Milka Collage.

Premii

Creeaz~ un colaj